Etap II

Wykonano hydroizolację pionową ścian fundamentowych, dwuskładnikową masą polimerowo-bitumiczną wraz z izolacją termiczną ze styropianu grafitowego XPS 300 o niskiej λ = 0,026  o grubości 12cm! Wykonano hydroizolację poziomą dwuskładnikową masą mineralną na wszystkich budynkach. Wymurowano ściany nośne parteru w budynkach A, B, C i D z pustaków silikatowych o grubości 18cm.