Zakończono prace związane z wykonaniem fundamentów oraz płyty betonowej w budynkach A, B, C i D